świat

Aktualności

Waga wsparcia państwa i instytucji międzynarodowych w badaniach naukowych oraz w biznesie

Innowacyjna technologia
Author: Iwan Gabovitch
Source: http://www.flickr.com
Nowoczesny świat kładzie szczególny nacisk na rozwój najnowocześniejszych technologii. Większość ekonomistów twierdzi, że by w skali kraju gospodarka nieźle funkcjonowała, trzeba największą uwagę zwrócić na rozwój nauki, ponieważ to nowe badania i wiedza we współczesnym świecie decydują o konkurencyjności gospodarki bardziej aniżeli tematyka mająca bezpośredni wpływ na gospodarkę, jak np. kursy walut.