działania

User login

Aktualności

Waga wsparcia państwa i instytucji międzynarodowych w badaniach naukowych oraz w biznesie

Innowacyjna technologia
Author: Iwan Gabovitch
Source: http://www.flickr.com
Nowoczesny świat kładzie znaczny nacisk na rozwój najnowocześniejszych technologii. Gros ekonomistów twierdzi, że by w skali państwa gospodarka nieźle funkcjonowała, trzeba największą uwagę zwracać na rozwój nauki, gdyż to nowe badania i wiedza we współczesnym świecie przesądzają o konkurencyjności gospodarki w wyższym stopniu niż ogół zagadnień mająca tak znaczący wpływ na gospodarkę, jak np. kursy walut.